Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Genutis Algis (g. 1959 05 13)

Genutis Algis (g. 1959 05 13)

Genutis Algis     Dvasininkas, akademikas, bažnytinės teisės daktaras                                            

Algis Genutis gimė 1959 m. gegužės 13 d. Šilalės rajono Stročių kaime. Čia baigė pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Laukuvos vidurinėje mokykloje. Būdamas abiturientu, jau tvirtai apsisprendė būti kunigu. Penkeri įtempto mokymosi metai prabėgo Kauno kunigų seminarijoje.

1983 m. Kauno bazilikoje vyskupas Antanas Vaičius, kardinolas Vincentas Sladkevičius jį įšventino kunigu. Pirmąja darbo vieta tapo Kretinga, vėliau dirbo vikaru Plungėje, Tauragėje, Sedoje.

1991–1993 m. jis tapo Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonu, dirbo Telšių katedroje. Atkūrus Telšių kunigų seminariją, A. Genutis ėmė joje dėstytojauti, 1997–2003 – šios seminarijos rektorius.

Romoje, Popiežiškajame Laterano universitete (Vatikanas), A. Genutis apsigynė disertaciją ir tapo bažnytinių kanonų teisės mokslų daktaru.

Nuo 2003 m. A. Genutis – Palangos klebonas. Tuo pat metu jis dėstė Kauno Vytauto Didžiojo universitete, dirbo Bažnytiniame teisme prie Vyskupijos kurijos.

2008 m. klebonas Algis Genutis su Palangos parapijiečiais atšventė kunigystės 25-metį. Palangos tikintieji dėkojo jam už nuoširdumą, mokėjimą su kiekvienu bendrauti, už gebėjimą spręsti problemas, organizacinius klausimus. A. Genutis sakė, kad „dvasininkams reikia eiti kartu su gyvenimu, neatsilikti. Dvasininko darbo esmė lieka ta pati, bet formos ir būdai pasikeitė. Būtina nuolat gilintis į visuomenės gyvenimą, tinkamai priimti, įvertinti bažnyčiai pateiktus iššūkius. Svarbiausia – nuoširdžiai bendrauti su žmonėmis“.

2010 m. rugpjūčio mėn. Palangos bažnyčios klebonas ir dekanas kan. dr. A. Genutis perkeltas dirbti į Šilalės parapiją.

Nuotrauka iš Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 8.

Naudota literatūra:

  • GENUTIS, Algis. „Nuo kunigo pasišventimo priklauso parapijos tikėjimo gilumas“: [pokalbis]. Kalbėjosi E. Šiugžda. XXI amžius, 2008, rugpjūčio 8, p. 1, 13.
  • GRIEŽIENĖ, Audronė. Sidabro kalne. Švyturys, 2008, rugpjūčio 20, p. 7.
  • MENDEIKA, Aistas. Brangiausia vertybė – Dievo duotas laikas. Palangos tiltas, 2009, gegužės 23, p. 9.
  • VAITKUS,  Šarūnas. Klebonas, įspaudęs gilų pėdsaką miesto istorijoje. Palangos tiltas, 2010, rugpjūčio 14, p. 4.