Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Galdikienė Vida Teresė (Murauskaitė) (g. 1941)

Galdikienė Vida Teresė (Murauskaitė) (g. 1941)

Galdikiene Vida     Tremtinė, pirmoji Palangos „Tremtinio“ klubo pirmininkė                                     

V. T. Murauskaitė gimė 1941 m. rugpjūčio 30 d. Užkanavės kaime netoli Palangos. 1947 m. ji pradėjo lankyti Palangos pradinę mokyklą. 1948 m. V. Murauskaitės tėvai ištremti į Sibirą. Tomske Vida baigė penkias klases rusų kalba.

Šeimai po tremties grįžus į Palangą, V. T. Murauskaitė lankė ir baigė Palangos vidurinę mokyklą. 1965 m. Vilniaus respublikinėje medicinos mokykloje mergina įgijo akušerės specialybę. Palangoje akušere V. Galdikienė dirbo 34 metus. Be to, ji talkino Palangos kelionių ir ekskursijų biurui, vedė ekskursijas rusakalbiams turistams.

Palangoje įsikūrus Sąjūdžio grupei, Vida Galdikienė įsijungė į jos veiklą. 1988 m. susibūrę Palangos tremtiniai ir politkaliniai įkūrė „Tremtinio“ klubą. Vida Galdikienė išrinkta pirmąja šio klubo pirmininke. Palangos „Tremtinio“ klubo veikloje dalyvavo apie 300 narių. Vėliau įvykusiame politinių kalinių ir tremtinių suvažiavime nutarta organizaciją pavadinti „Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga“. Organizacijos tikslas buvo padėti Sąjūdžiui. Tremtiniai su „Carito“ nariais leido laikraštėlius-atmintines „Ašara“ lietuvių ir anglų kalbomis. 1989 m. tremtinių iniciatyva Palangos senosios vaistinės kieme pastatytas ąžuolinis kryžius (autorius – liaudies meistras A. Žulkus). Vaistinės patalpose buvo tardomi suimti palangiškiai ir šventojiškiai, iš čia jie vežami į tremtį. J. Basanavičiaus gatvėje tremtiniai atidarė Tremties ir rezistencijos muziejų.

Vidos Galdikienės mama Teresė Jurevičiūtė-Murauskienė buvo partizanų rėmėja, teta Marija Jurevičiūtė – partizanų ryšininkė, dėdė Vytautas Jurevičius (Vyčio kryžiaus ordino karininko kryžiaus kavalierius, 2006) už partizaninę veiklą suimtas ir kalėjo, kitas dėdė – partizanas Albertas Jurevičius – nušautas, jo išniekintas kūnas gulėjo vaistinės kieme, dėdė Adolfas Jurevičius buvo partizanų rėmėjas. V. Galdikienės tėvas Jonas Murauskas – Šventosios partizanų kuopos vadas Šventojoje, buvo suimtas ir kalėjo Karelijoje. Taigi V. Galdikienė tęsė šeimos ir giminaičių pradėtą kovą dėl Lietuvos laisvės.

Vida Galdikienė apdovanota padėkos raštais už drąsą, suburiant tremtinių politinę jėgą ir žyminiu ženklu „Už nuopelnus Tėvynei“. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Palangos filialo 25-mečio proga 2013 m. Vidai Teresei Galdikienei įteikta padėka už aktyvią ilgametę veiklą, įprasminant Lietuvos laisvės kovų, trėmimų, skaudžią tautos istoriją, už jaunesnės kartos patriotinį ugdymą.

Nuotrauka iš asmeninio V. T. Galdikienės archyvo.

Naudota literatūra:

  • Vida Teresė Murauskaitė-Galdikienė. Iš ABROMAVIČIUS,  Stanislovas. Tremties vaikai. Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2012, p. 291-295. ISBN 978-9986-577-64-5.
  • MURAUSKAITĖ-GALDIKIENĖ, Vida Teresė. Prislėgė nesibaigiantys vargai. Tremtinys, 2012, vasario 17, p. 5.
  • MURAUSKAITĖ-GALDIKIENĖ, Vida Teresė.  Trėmimo į Sibirą 65 metų juodajam jubiliejui atminti: [atsiminimai]. Užrašė Giedrė Šikšnaitė. Tremtinys, 2013, sausio 4, p. 6.