Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Čilinskas Kęstutis (1946 01 08 – 2011 05 20)

Čilinskas Kęstutis (1946 01 08 – 2011 05 20)

Cilinskas Kestutis    Teisininkas (advokatas), Seimo narys, visuomenės veikėjas, žmogaus teisių gynėjas

K. Čilinskas gimė 1946 m. sausio 8 d. Šiauliuose, mokėsi Palangos vakarinėje mokykloje. Jis baigė teisės studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Baigęs universitetą, K. Čilinskas ilgą laiką dirbo advokatu Joniškyje, vėliau – Vilniuje.

Atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, po 1991 m. sausio 13-osios jis vedė derybas su sovietine kariuomene ir OMON‘u dėl agresijos veiksmų nutraukimo ir pasitraukimo iš Lietuvos. 1991 m. gavo pasiūlymą dirbti Vyriausybėje sekretoriumi, po to dirbo Vyriausybės kancleriu, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariu, Seimo Žmogaus teisių komiteto patarėju, buvo Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas, Jungtinio demokratinio judėjimo steigėjas ir pirmininkas. Mykolo Romerio universitete K. Čilinskas skaitė paskaitas teisėkūros klausimais.

2007 m. pagal Tėvynės sąjungos sąrašą Alytaus rajone vykusiuose rinkimuose K. Čilinskas pateko į Seimą. Bet 2008 m. jis kreipėsi su prašymu į Tėvynės sąjungos tarybą ir prašė jo kandidatūrą išbraukti. K. Čilinskas sakė, kad Seime tiek pozicija, tiek opozicija atsitveria siena nuo paprastų žmonių interesus atstovaujančių visuomeninių organizacijų.

K. Čilinskas – teisininkas, žmogaus teisių gynėjas, išgarsėjęs rezonansinėmis bylomis, atstovaudamas prieš algų vokeliuose mokėjimą pakilusiai Krekenavos agrofirmos darbininkei Daliai Budrevičienei ir Baltarusijoje tragiškai žuvusio Lietuvos saugumo karininko Vytauto Pociūno mirties aplinkybes siekiančiai išsiaiškinti Liudvikai Pociūnienei. K. Čilinskas neatsisakydavo sudėtingų bylų, gindavo neturtingus.

Išskirtinį dėmesį K. Čilinskas skyrė žmogaus teisėms ginti. Jis buvo Teisės projektų ir tyrimų centro tarybos pirmininkas, teisės vyriausiasis ekspertas Lietuvai pagal sutartį su Didžiosios Britanijos universitetu, teisės ekspertas pagal Jungtinių Tautų vystymo programos ir Lietuvos Respublikos Seimo projektą FIURIST, Seimo patvirtinto Žmogaus teisių veiksmų Lietuvos Respublikoje plano bendraautorius.

1910 m. K. Čilinskas apdovanotas Žmogaus teisių stebėjimo instituto skiriamu Žmogaus teisių šauklio apdovanojimu.

K. Čilinsko veikla įrodo, kad už savo principus, už teisinę valstybę, už konstitucinę santvarką galima grumtis ir vienam. K. Čilinskas tikėjo, kad pilietinė visuomenė yra didelė jėga, galinti pasipriešinti įžūliai oligarchinei sistemai. Jis nuosekliai ir nepaisydamas ne visuomet jam palankios visuomeninės nuomonės dirbo valstybės ir visuomenės labui.

K. Čilinskas mirė 2011 m. gegužės 20 d. Vilniuje, gegužės 23 d. palaidotas Palangos kapinėse.

Nuotrauka iš Vakarinė Palanga, 2008, lapkričio 22, p. 6.

Naudota literatūra:

  • ČILINSKAS, Kęstutis. Nauja šluota – aštresnė: [pokalbis]. Kalbėjosi V. Kvedaras. Ekstra, 2008, gegužės 6, p. 16-19.
  • ČILINSKAS, Kęstutis. K. Čilinskas: „Viskas perkama ir parduodama iki paskutinio garbės lašo“. Atgimimas, 2008, rugsėjo 12, p. 2, 8. 
  • ČILINSKAS, Kęstutis. Kai niekas nebaisu: [pokalbis]. Kalbėjosi Jurga Tvaskienė. Lietuvos žinios, 2008, bal. 11, p. 10-11.
  • ŠIMKUTĖ, Dalia. Garsųjį advokatą Kęstutį Čilinską priglaudė Palangos žemė. Vakarinė Palanga, 2011, gegužės 25, p. 2, 5.