Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Andrijauskas Leopoldas Petras (1868–1947)

Andrijauskas Leopoldas Petras (1868–1947)

Tapytojas, visuomenės veikėjas

Leopoldas Petras Andrijauskas gimė 1868 m. lapkričio 26 d. Kentralių dvare, Siraičiuose (Telšių apskr.) bajorų Andrijauskų šeimoje. Kaip ir daugelis didikų vaikų, pradinį išsilavinimą įgijo namuose. 1882 m. išlaikęs egzaminus, įstojo į Mintaujos realinę mokyklą. 1889–1890 m. studijavo Sankt Peterburgo dailės akademijoje, 1891–1897 m. – Miunchene. Studijuojant Miunchene, 1891 m. dalyvavo parodoje ir pelnė apdovanojimą. Gyvendamas Paryžiuje, Varšuvoje, irgi dalyvaudavo dailės parodose.

Maždaug apie 1906-uosius m. L. P. Andrijauskas grįžo į Lietuvą ir apsistojo tėvų name Palangoje. Jo tėvas Engelbertas Leopoldas Andrijauskas turėjo valdą dabartinėje J. Basanavičiaus gatvėje. Kuriuos paveikslus Leopoldas Petras Andrijauskas tapė Palangoje, nežinoma, tačiau, dailėtyrininkų nuomone, dailininko atvykimas į Lietuvą sutapo su pirmaisiais bandymais atnaujinti Lietuvoje dailės kultūrą. Jo tapyboje vyrauja peizažai ir portretai.

Vėliau, 1910-aisiais metais, jis visam laikui apsistojo Siraičiuose. L. P. Andrijauskas ir ten daug tapė. Paveikslų nepardavinėjo, dovanojo pažįstamiems, giminėms. Jų nėra daug išlikę. Antrojo pasaulinio karo metais Siraičių dvare buvo apsistojusi kariuomenė. Dailininkas išvengė tremties, tačiau mirė 1947 m. spalio 10 d. Telšių ligoninėje vienišas, išvarytas iš Siraičių dvaro, kur gyveno keturiasdešimt metų.

Naudota literatūra:

  • Leopoldo Andrijausko jubiliejinės parodos katalogas. Sud. V. Ščiglienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademija. 1998.
  • ŠČIGLIENĖ, Vaida. Leopoldas Petras Andrijauskas. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, t. 1, p. 498.