Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Judelis Markas (1897 11 02 – 1975 08 02)

Judelis Markas (1897 11 02 – 1975 08 02)

Judelis Markas

Filologas, švietėjas, žymus pasaulyje jidiš lingvistas, visuomenininkas                                          

1897 lapkričio 2 d. Palangoje gimė Markas Judelis. Mokėsi Palangos progimnazijoje. Papildomai privačiose pamokose lavino hebrajų kalbą, gilinosi į žydų istorijos ir kultūros pagrindus. 1911 m. išvyko tęsti mokslų į gimnaziją Vilniuje. 1915–1918 m. studijavo istorijos ir filologijos fakultete Petrogrado imperatoriškajame universitete (Rusijos imperija). Paskaitas turėjo pas garsų jidiš lingvistą Nokhum Shtif. Būdamas studentu, aktyviai įsitraukė į politiką, visuomeninę veiklą.

Pabaigęs studijas, persikėlė gyventi į Liepoją. Ten atstovavo žydų liaudies partiją savivaldybės administracijoje ir laikinajame Latvijos parlamente. 1919–1920 m. dirbo Skuode. Markas Judelis – vienas pirmųjų  dr. Karštato įkurtos jidiš mokyklos Skuode mokytojų. Vėliau, su pertraukomis, iki pat 1924 m. mokė Ukmergės žydų gimnazijoje. Tai pirmoji tokio tipo gimnazija Lietuvoje. Joje M. Judelis vaikams perteikė jidiš, rusų kalbų žinias. Būdamas mokytoju, susidūrė su vadovėliu trūkumu. 1922 m. išleista paties parašyta pirmoji jidiš gramatika „Shul-Gramatik“, skirta moksleiviams.

M. Judelis vadovavo Liaudies partijos parlamento rinkimų kampanijai (1922). 1923 m. tapo žydų tautos tarybos – vadovaujamojo tautinės autonomijos organo – vienu iš vadovų.

Aktyviai prisidėjo prie 1925 m. Vilniuje įkurto JIVO – Jidiš mokslinio instituto – veiklų, kurios žymėjo kokybiškai visiškai naują etapą tradicinės žydų kultūros ir jidiš kalbos tyrimuose. Bendradarbiaudamas M. Judelis – tęsė savo, kaip jidiš lingvisto, tyrimus.

Atvykęs į Rygą, ėmėsi pedagogikos. Pradėjo mokyti ir jidiš literatūros, mokytojams rengti kalbos ir literatūros kursus (1927–1930). Grįžęs į Lietuvą, Kaune dirbo pedagogu Kauno prekybos mokykloje, redagavo žurnalą jidiš kalba „Folks-blat“ (1930–1934), vertė ir publikavo grožinę literatūrą. 1934 m. M. Judelis pirmąkart išvyko į Niujorką. Aktyviai reiškėsi švietimo, filologijos srityse, įsiraukė į visuomeninį gyvenimą, dirbo jidiš mokytoju. 1941 m. pradėjo dirbti konsultantu Niujorko žydų švietimo komitete, vėliau tapo žydų švietimo tarybos vicepirmininku.

Pedagogikos, jidiš kalbos ir literatūros klausimais Lietuvoje nuo 1921 m. daugiausia bendradarbiavo su leidiniais „Nayes“ (News), „Dos naye leben“ („Naujais gyvenimas“), Dos folk („Žmonės“), „Di naye shul“ („Nauja mokykla“). Straipsnių galima aptikti ir Latvijos, Lenkijos,  Niujorko periodikoje. Dirbo korespondentu Niujorko „Forverts“ („Pirmyn“) (1930–1934).

M. Judelis į pasaulio kultūros istoriją įėjo dėl paskelbtų mokslo straipsnių, išleistų knygų, parašytos pirmosios jidiš gramatikos. Svarbiausias gyvenimo darbas – 12 tomų aiškinamasis jidiš kalbos žodynas.

1970 m. persikraustė į Izraelį. Ten išleistas paskutinis aiškinamasis jidiš kalbos žodyno tomas. 1975 m., viešėdamas Los Andžele, mirė.

Nuotrauka iš: KATZ, Dovid. Lithuanian Jewish Culture. Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 294.

Naudota literatūra: