Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Stoukus Juozas (1886 10 27 – 1946)

Stoukus Juozas (1886 10 27 – 1946)

„Palangos žvejo“ redaktorius, matematikos vadovėlių autorius, pedagogas

Juozas Stoukus gimė 1886 m. spalio 27 dieną palangiškių Stuokų šeimoje. Juozo pavardę kalbos redaktoriai dažnai ištaisydavo, todėl įvairiuose šaltiniuose galima aptikti tris variantus: „Jis buvo kilęs iš Palangos, tikras žemaitis, jo tikroji pavardė, aišku, buvo Stuokus. Bet kai tėvas valsčiuje jį įregistravo, tai pagal analogiją su žemaitiška „douna“ pasakė „Stoukus“, o raštininkas kruopščiai užrašė. Taip dokumentuose ir liko. O dabartiniai redaktoriai kartais autoriaus straipsniuose, manydami, kad padaryta korektūros klaida, ištaiso tą pavardę į „Stonkus““– pasakojo A. Ažubalis.

 1898 m. J. Stoukus baigė berniukų parapinę mokyklą Palangoje. 1903 m. – Palangos progimnaziją I laipsnio apdovanojimu. Pažymėjime visi dalykai įvertinti penketais, rusų kalba – ketvertu. Po mokslų Liepojos Nikolajaus gimnazijoje (1907 m.), įstojo į Kijevo universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą. 1912 m. tapo absolventu. Studijuodamas užsiėmė papildomu mokinių mokymu, prašė fakulteto dekano materialinės pagalbos ir atleidimo nuo mokesčio už mokslą.

Po mokslų Kijeve dirbo mokytoju Venspilyje, Rybinske (1912–1918), tarnautoju Švietimo, Vidaus reikalų ir Finansų, prekybos, pramonės ministerijose (1919–1923),  Amerikos lietuvių prekybos akcinėje bendrovėje, Kauno miesto savivaldybės (1930–1937), CVA (Centrinio valstybinio archyvo) tarnautoju (1938–1944), CVB (Centrinės valstybės bibliotekos) bibliotekininku (1944–1946).

1919-tų birželį pasirodė pirmasis lietuviškas spausdintas periodinis leidinys „Palangos žvejys“, parengtas Palangoje. Prisidengus tariama Palangos žvejų draugija, planuotas visuomeniškas mėnraštis ne tik apie žūklės aktualijas, bet ir skatinantis spartesnį Palangos prijungimą prie Lietuvos. Laikraščio steigėjai ir bendradarbiai – kunigas Julijonas Ipolitas Kasperavičius, jo sesuo knygnešė Bronislava Knabikaitė-Zabulionienė, D. Vaitkevičius ir kt. Atsakingas redaktorius – kraštietis, būsimasis matematikos vadovėlių rengėjas Juozas Stoukus. Pirmųjų mėnraščių „Palangos žvejys“ platinimas Palangoje baigėsi liūdnai – latviai, pajutę pavojų, kad skleidžiamos lietuvybės idėjos gali kliudyti sėkmingai administruoti Palangą, platintoją A. Sabutaitę uždarė areštinėn. Ar bebūta bandymų toliau leisti, nežinoma. Kol kas neatrastas antrasis numeris. Originalus pirmas laikraščio numeris saugomas Palangos viešosios bibliotekos kraštotyros fonde.

1923–1930 m. išleisti J. Stoukaus parašyti vadovėliai: „Analizinės geometrijos pagrindai“, „Begalinių mažybių analizio pagrindai“, „Aritmetikos uždavinynas“ (2 dalys), „Geometrijos uždavinynas“ (2 dalys). J. Stoukaus vadovėliai „Analizinės geometrijos pagrindai“, „Begalinių mažybių analizio pagrindai“ buvo pirmieji Nepriklausomos Lietuvos aukštosios matematikos pradmenų vadovėliai Lietuvos gimnazijoms lietuvių kalba.

Domėdamasis matematika, nepamiršdavo ir kolegų. J. Stoukus recenzavo kitų matematikų darbus, pavyzdžiui, Marcelino Šikšnio „Geometriją“ aptarė leidinyje „Lietuvos mokykla“.

Mirė J. Stoukus 1946 m., eidamas 60 metus.

Naudota literatūra

  • AŽUBALIS, A. Iš Lietuvos matematinio švietimo praeities (2-as papild. leid.).Kaunas: Šviesa, 1997, p. 114–116.
  • AŽUBALIS, A. Iš Lietuvos matematinio švietimo praeities. Kaunas: Šviesa, 1993, p. 107–108.
  • BANIONIS, J. Juozas Stoukus (1886–1946) ir lietuviška aukštosios matematikos terminija. Mokslo istorikų konferencijos pranešimai. Biznio mašinų komp., Vilnius, 2001, p. 101–104.
  • KANIAVIENĖ, Dainora. Biblioteka dalyvauja įdomiausio eksponato konkurse. Palangos tiltas, 2018, kovo 30, p. 12.
  • Matematika lietuviškoje mokykloje (XIX a. pr. – 1940 m.). Vilnius, 1997, p. 290.
  • STOUKUS, J. Šikšnio Geometrija. Lietuvos mokykla 3, 1921, p. 4 – 6.