Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Zubrickas Boleslovas (1930 04 05 – 2011 09 23)

Zubrickas Boleslovas (1930 04 05 – 2011 09 23)

Zubrickas Boleslovas

   Chorvedys, pedagogas, muzikologas, spaudos darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras

B. Zubrickas gimė 1930 m. balandžio 5 d. Vaidatonių kaime (Skaudvilės valsčius, Tauragės apskritis). Mokėsi Skaudvilės vidurinėje mokykloje, dainavo chore. 1952 m. įstojo į Klaipėdos mokytojų institutą ir muzikos mokyklą. Įgijęs istorijos mokytojo specialybę, dirbo Palangoje, o choro dirigavimo studijas tęsė neakivaizdiniu būdu Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos technikume. Choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo ir LTSR valstybinėje konservatorijoje (1957–1962).

Jaunasis specialistas 1954–1957 m. buvo Palangos vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, pionierių ir vyresniųjų moksleivių chorų, liaudies dainų ir šokių  ansamblio vadovas. Kurį laiką buvo Palangos kultūros namų meno vadovas, subūrė mišrų chorą, vokalinius ansamblius. Palangos vidurinės mokyklos ir Kultūros namų chorus  parengė 1955 m. respublikinei dainų šventei ir 1957 m. pirmajam respublikiniam jaunimo festivaliui Vilniuje. Buvo vienas iš pirmosios Palangos miesto dainų šventės 1955 m. organizatorių.

B. Zubrickas – vaikų muzikos mokyklos įkūrimo Palangoje iniciatorius ir pirmasis vadovas (1958–1962).  Muzikos mokykloje įkūrė vaikų chorą, kuris 1960 m. respublikinės dainų šventės konkurse užėmė antrąją vietą. Choro dirigentas vadovavo miesto pensininkų mišriam chorui, buvo Palangos  vienerių metų chorvedžių ir pučiamųjų orkestrų vadovų kursų vedėjas (1962–1963), mišriojo choro vadovas, dirigavo Palangos miesto ir Kretingos rajono dainų šventėse.

Išvykęs iš Palangos, 1963–1973 m. dirbo choro dirigavimo dėstytoju Vilniaus J. Tallat-Kelpšos technikume (nuo 1967 m. – Vilniaus J. Tallat Kelpšos auštesnioji muzikos mokykla). 1964–1965 m. – Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo studentų mišraus choro chormeisteris, Lietuvos valstybinės konservatorijos Pučiamųjų instrumentų katedros dirigavimo dėstytojas ir vyr. dėstytojas. Vadovavo LTSR Ministrų tarybos susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ moterų ir vyrų vokaliniams ansambliams. 1976–1980 m. buvo Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto vyrų choro chormeisteris. Nuo 1983 m. dirbo dėstytoju-valandininku LTSR valstybinėje konservatorijoje.

1984 m. B. Zubrickui suteiktas istorijos mokslų kandidato laipsnis, kuris pripažintas humanitarinių mokslų daktaro laipsniu.

1973–1987 m. B. Zubrickas – „Vagos“ leidyklos Muzikos leidinių redakcijos vedėjas. Publikavo per 200 chorų koncertų recenzijų ir muzikinių straipsnių. 1987–1992 m. – Lietuvos muzikų draugijos ir leidyklos „Muzika“ darbuotojas. Redagavo daug muzikos leidinių, sudarė dainų rinkinius chorams: „Muzikos ruduo“ (1974), „Kur Nemunas teka“ (1975), „Graži mūsų žemė“, „Į šiandieną“ (1981) ir kt. Parašė knygas: „Tarybų Lietuvos chorai“ (1979), „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“ (1984), „Moksleivių chorai“ (1988), „Specialiųjų vidurinių ir profesinių technikos mokyklų moksleivių chorai“ (1991), „Lietuvos chorų istorija“ (1994), „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“ (1999), „Lietuvių kompozitoriai“ (2004).

Muzikologas buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos ir Lietuvos chorų sąjungos narys.

Apdovanotas Spaudos žymūno (1980) ir Kultūros žymūno (1985) ženklais.

B. Zubrickas mirė 2011 m. rugsėjo 23 d., palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Nuotrauka iš: Pasaulio lietuvių chorvedžiai. Vilnius: Vaga, 1984, p. 241.

Naudota literatūra:

  • KARAŠKA, Arvydas. Boleslovas Zubrickas. Iš: Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988, t. 4, p. 625.
  • MATONIS V. Boleslovas Zubrickas. Iš: Pasaulio lietuvių chorvedžiai. Vilnius: Vaga, 1984, p. 241–242.
  • Zubrickas Boleslovas. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p 115. ISBN 978-609-95578-0-9.