Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Normantas Boleslovas (1911 02 22 – 2004 08 22)

Normantas Boleslovas (1911 02 22 – 2004 08 22)

Normantas Boleslovas

    LTSR nusipelnęs muzikos mokytojas, chorvedys, muzikologas                    

B. Normantas gimė 1911 m. vasario 22 d. Rygoje. 1926–1931 m. mokėsi Balsių pradžios mokykloje, Linkuvos gimnazijoje, Šiaulių mokytojų seminarijoje (1932–1936), kur studijavo muziką. Mokėsi Kauno aukštojoje A. Smetonos karo mokykloje (1936–1937).

Dirbo pradinių klasių mokytoju, vedėju, organizavo chorus. Choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje (1946–1947), dainavo Klaipėdos muzikiniame dramos teatre. Solinio dainavimo mokėsi Kauno ir Panevėžio muzikos technikumuose (1947–1950). 1950–1957 m. dėstė muziką ir dainavimą Švenčionėlių pedagoginėje mokykloje ir Saldutiškio vidurinėje mokykloje, vadovavo moksleivių chorams.

1958 m. pedagogas persikėlė gyventi į Palangą. Dirbo muzikos mokytoju Palangos vidurinėje mokykloje, vadovavo moksleivių ir suaugusiųjų chorams. Paskirtas Palangos miesto kultūros skyriaus vedėju (1960–1962). Vadovavo Palangos vaikų muzikos mokyklai (1963–1966), Kretingos muzikos mokyklai (1967–1970).

Pokario Dainų šventėse chorvedys dalyvavo kaip kolektyvų vadovas, vėliau kildavo ant dirigento pakylos diriguoti respublikinėms Dainų šventėms, visiems chorams kartu. B. Normantas organizavo Palangos miesto ir Kretingos rajono dainų šventes, buvo jų vyr. dirigentas, dirigavo respublikinės moksleivių dainų šventės metu 1969 m., buvo Respublikinio muzikos mokytojų mišraus choro tarybos pirmininkas. B. Normantas 15 metų vadovavo Vydmantų kaimo kultūros  namų chorui.

1971 m. B. Normantas išėjo į pensiją, bet tęsė savo muzikinę-pedagoginę veiklą – Kretingos žemės ūkio mokykloje dirbo choro ir ansamblio vadovu (1971–1981).

Vyresniame amžiuje nedirigavo, bet pats tapo choristu – įsiliejo į Palangos „Bočių“, Kretingos „Gintaro“ kolektyvų dainininkų gretas, dainavo bažnytiniame, Palangos vyrų choruose, buvo bendrijos „Bočiai“ pirmininku, vėliau – tarybos nariu.

B. Normantas – nusipelnęs LTSR mokytojas (1965), apdovanotas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo garbės raštu (1955) ir medaliais.

Darbštus, pareigingas, energingas, optimistas, visur spėjantis, mylintis žmones – toks buvo palangiškis mokytojas, kultūros puoselėtojas, visų gerbiamas Maestro.

B. Normantas mirė 2004 m. rugpjūčio 22 d., palaidotas Palangos kapinėse.

Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos nuotraukų fondo.

Naudota literatūra:

  • GRIŠKEVIČIUS, Gediminas. „Tėvynei aukoju aš savo dainas“. Vakarinė Palanga, 1994, vasaris (Nr. 8), p. 10.
  • Normantas Balys. Iš: ZUBRICKAS, Boleslovas. Tarybų Lietuvos chorvedžiai. Vilnius: Vaga, 1984, p. 156.
  • TAMKEVIČIENĖ, Marija. „Aš senatvės dar nesulaukiau“, – sako mokytojas Boleslovas Normantas, atšventęs 85-erių metų sukaktį. Vakarinė Palanga, 1996, vasario 24, p. 8–9.