Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Laučys Vytautas (1951 02 01 – 2018 02 05)

Laučys Vytautas (1951 02 01 – 2018 02 05)

Laučys Vytautas

   Chemikas, chemijos mokslų daktaras                                                                

V. Laučys gimė 1951 m. vasario 1 d. Tasejeve (Krasnojarsko kraštas, Rusija). 1969 m. baigė Palangos vidurinę mokyklą, 1974 m. – Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą.

1979 m. Kauno politechnikos institute apgynė disertaciją tema „S-(Pirimidinil) tioglikolio rūgščių darinių ir jų analogų sintezė ir tyrimas“; jam suteiktas chemijos mokslų kandidato laipsnis, kuris pripažintas mokslų daktaro laipsniu.

Jaunasis specialistas dirbo Sąjunginio taikomosios enzimologijos instituto Oksidoreduktazių laboratorijos jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu (1975–1986); Mokslinio gamybinio susivienijimo „Fermentas“ Taikomosios enzimologijos instituto  „Fermentas“ Restrikcijos fermentų laboratorijos  vyresniuoju moksliniu bendradarbiu (1986–1990); Biotechnologijos instituto „Fermentas“ Molekulinės biologijos fermentų skyriaus vedėjo pavaduotoju (1990–1994); Molekulinės biologijos instrumentų individualios įmonės direktoriaus pavaduotoju (1994–1995); nuo 1995 m. – AB „Fermentas“ direktorius.

Mokslinio darbo kryptis – grynų fermentinių preparatų gamybos technologijos kūrimas. Sukūrė nukleino rūgščių apykaitos fermentų gamybos technologiją. 1981 m., kartu su kitais, jam  paskirta TSRS Ministrų Tarybos premija.

Vytautas Laučys mirė 2018 m. vasario 5 d., palaidotas Vilniuje.

Nuotrauka iš Algimanto Želvio kolekcijos.

Naudota literatūra:

  • Laučys Vytautas. Iš: JANKAUSKIENĖ, Raimonda Daiva; KIMTIENĖ, Danutė Ona. Lietuvos chemikai. Vilnius: TEV, 1999, p. 152–153.
  • Laučys Vytautas. Iš: Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986, t. 2, p. 489.