Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Šeškus Mikas (1898–1944)

Šeškus Mikas (1898–1944)

Šeškus Mikas    Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris                                                                           

M. Šeškus gimė 1898 m. Paronžės kaime, netoli Palangos. Tėvai vertėsi sunkiai – be Miko, šeimoje augo dar penki broliai.

Į Lietuvos kariuomenę jaunasis savanoris įstojo 1919 m. gruodžio 2 d., būdamas 21 metų amžiaus. Tarnavo eiliniu, nuobaudų neturėjo. Iš kariuomenės paleistas atsargon 1922 m. balandžio 10 d. Šiuos faktus patvirtina 1928 m. iš kariuomenės gautas liudijimas. 1928 m. spalio 31 d. Mikas Šeškus buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių medaliu.

Kaip ir visi savanoriai, už tarnybą kariuomenėje pačiu sunkiausiu Lietuvos respublikos laikotarpiu, gavo žemės. Mikas Šeškus jaunas sukūrė šeimą. Būdamas darbštus ir užsispyręs, pats pasistatė trobesius. Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje, 1944 metais, artėjant bolševikams, išėjo iš namų ir negrįžo. Jo likimas nežinomas.

Nuotrauka iš Danguolės Petrauskienės šeimos archyvo

Naudota literatūra ir šaltiniai:

  • Danguolės Petrauskienės šeimos archyvas.                              
  • ŠEŠKUTĖ, Ieva. Atsivėrusi paslaptis: [Mašinraštis]. Palangos viešosios bibliotekos kraštotyros fondas, 2004.