Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Kaunienė (Rūtytė) Zuzana (1911 – ?)

Kaunienė (Rūtytė) Zuzana (1911 – ?)

Kaunienė Zuzana

   Žolininkė                                                                                                         

Zuzana Rūtytė gimė 1911 m. Leono ir Julijos Rūčių šeimoje Lazdininkų kaime (Kretingos r.). Tai ketvirtasis, bet ne paskutinis vaikas vargingai, sunkiu darbu besiverčiančioje šeimoje. Iš Lazdininkų Rūtės persikraustė į Palangą. Ten jiems gimė dar trys vaikai. Po 2–3 metų Rūtės išsikraustė dirbti kumečiais į Mažučių dvarą (Kretingos r.). Išvažiavo, deja, gerokai sumažėjusi šeimyna – Palangoje spėjo palaidoti net 3 atžalas. Iš devynių žolininkės J. Rūtienės vaikų užaugo trys dukros: Zuzana ir dvi jos seserys.

Mažučių dvare Zuzana Rūtytė kaip išmanydama pagelbėdavo tėvui. Sulaukusi 5–6 metų, kartu eidavo į mišką parvežti kadugių kurui. Panašaus amžiaus svečiuose pas motinos brolį Salantuose pirmąkart iš arčiau pamatė vaistininko darbą. Jurgis Bučmys buvo pagarsėjęs savo vaistais visoje apylinkėje. Mažoji Zuzana svajojo irgi taip gyventi, dirbti kaip dėdė – padėti sergantiesiems. Norėjo būti gydytoja, deja, aštuonerių kaip išėjo ganyti gyvulių, taip ir liko be mokslų.

Ūgtelėjusi Zuzana sunkiai vargo, padėdama tėvams ir Laukžemės dvare. 1926 m. mirė šeimos maitintojas Leonas, palikdamas našle žmoną Juliją su vaikais. Nuo tada Zuzana be paliovos dirbo įvairius darbus.

1929 m. Rūčių šeima iš Laukžemės išsikraustė į Užkanavę (Palangos valsčius). Pradžioje gyveno pas pažįstamą žveją Kazimierą Teidarą, o nuo 1930 m. ilgam apsistojo pas Zuzanos tetą žolininkę Oną Jurevičienę, našlę su šešetu vaikų. Seserys Rūtienė ir Jurevičienė durpėtą žemę pelkėtoje vietoje pačios su vaikais arė ir dirbo ką tik reikėjo, kad būtų maisto. Kai likdavo laisvo laiko po ūkio darbų, Zuzana papildomai uždarbiaudavo padiene darbininke pas kaimynus, pavyzdžiui, rišdavo rugius. Pastebėję merginos darbštumą ir atsakingumą, vienas kitam ją ėmę rekomenduoti kaip gerą darbininkę. Zuzanai darbų netrūko, tik sveikata silpo.

Dirbdama pas daržininką Virbališkėje, 1931 m. susipažino su būsimu vyru Juozu Kaunu. 1934 m. jie susituokė. Porai gimė penki vaikai. Jiems susirgus, gydytojo paslaugos šeimai būdavo neįperkamai brangios. Vienas vizitas atsieidavo pusantros darbo dienos įkainio. Zuzanai nieko kito neliko, kaip tik prašyti motinos ir tetos, kurios buvo jau garsios žolininkės apylinkėje, pagalbos. Ilgainiui ir pati įsidėmėjo, kaip gydyti žolėmis.

1942 m. Z. Kaunienė pirmoji įsirašė į kolūkį. Karolio Požėlos kolūkyje 10 metų dirbo laukininkystės srityje. Moteriai gerokai nusilpo sveikata, todėl 1952 m. įsidarbino sarge mokykloje.

Nuo 1950 m. gyveno Kunigiškiuose iki pat mirties. Žmonės dažnai kreipdavosi į žolininkę, prašydami pagalbos. Zuzana neatsakydavo, visada padėdavo.

Nuotrauka iš: ADIKLIENĖ, Emilija. Žolininkė Zuzana Rūtytė-Kaunienė [Rankraštis]. Palangos viešosios bibliotekos kraštotyros fondas, [be m.], lap. [6].

Naudota literatūra:

  • ADIKLIENĖ, Emilija. Žolininkė Zuzana Rūtytė-Kaunienė [Rankraštis]. Palangos viešosios bibliotekos kraštotyros fondas, [be m.]. [11] lap.