Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Bruckus Borisas (Brutzkus Dovas Beras, 1874 10 15 – 1938 12 06)

Bruckus Borisas (Brutzkus Dovas Beras, 1874 10 15 – 1938 12 06)

Ekonomistas agrarininkas, redaktorius, dėstytojas, mokslininkas, žydų visuomenės veikėjas

B. Bruckus gimė 1874 m. spalio 15 d. Palangoje, Dovydo ir Pesios Bruckų šeimoje, kurioje augo aštuoni vaikai. Juliaus tėvai buvo gimę Palangoje. Tėvas prekiavo gintaro dirbiniais. Šeima 1878 m. persikėlė gyventi į Maskvą, įsigijo odos perdirbimo įmonę. Visi Bruckų šeimos vaikai lankė valstybines gimnazijas, mokėsi aukštesniosiose mokyklose ar studijavo universitetuose. Borisas ir jo brolis Julius Bruckai tapo žymiais Rytų Europos žydų veikėjais.

 Gimnaziją Maskvoje Borisas baigė aukso medaliu. 1892 m. įstojo į Varšuvos universitetą, kelis semestrus studijavo mediciną. Naujosios Aleksandrijos žemės ūkio ir miškininkystės institute studijavo agronomiją ir ekonomiką (1894–1898). B. Bruckus dirbo Žemės ūkio departamento Rusijoje vadovu (1902–1908), Peterburgo žemės ūkio instituto dėstytoju (1907–1922).

1913 m. kartu su kitais įkūrė žurnalą „The Agronomic Journal“ taip pat redagavo žurnalą „The Bulletin of Jewish Labour“ (1915–1917).

Būdamas gimnazistu, susidomėjo žydų nacionalinio judėjimo idėjomis. Studijuodamas Varšuvoje, bendravo su darbininkiškos pakraipos politinėmis ir kultūrinėmis žydų draugijomis. B. Bruckus tapo vienu iš Žydų liaudies partijos lyderių. Dalyvavo tarptautinės ORT („Obščestvo  remeslenovo truda“) organizacijos veikloje. Jis ieškojo būdų spręsti vis blogėjančią žydų padėtį Rusijos imperijoje. 1898–1907 m. užėmė Žydų kolonizacinės draugijos Rusijoje Žemės ūkio skyriaus vadovo postą.

1922 m. ištremtas iš Rusijos. Ėjo profesoriaus pareigas Berlyno universitete. 1923 m. su kitais, atvykusiais iš Tarybų Sąjungos, įkūrė Rusų mokslo institutą Berlyne ir dirbo jame iki 1932 m., kol institutas buvo uždarytas.

1936 m. išvyko į Jeruzalę (Izraelis), tapo Hebrajų universiteto profesoriumi. Mokslo darbuose nagrinėjo žemės ūkio ekonomikos problemas. Pasisakė prieš fašizmą ir antisemitizmą.

Borisas Bruckus mirė 1938 m. gruodžio 6 d. Jeruzalėje.

Naudota literatūra:

  • BENDIKAITĖ, Eglė. Broliai Bruckai: kelyje nuo Palangos iki Pažadėtosios žemės. Iš: Palangos žydai. Klaipėda: Druka, 2017, p. 95–111. ISBN 978-609-404-256-0.
  • Bruckus Beras. Iš: Lietuvių enciklopedija. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1954, t. 3, p. 285.
  • Bruckus Borisas. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 43. ISBN 978-609-95578-0-9.