Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Vaineikytė Liuda (1908 06 18 – 1997 11 15)

Vaineikytė Liuda (1908 06 18 – 1997 11 15)

Vaineikytė Liuda

   Menininkė (monumentalioji dekoratyvinė dailė, tapyba, grafika, reljefas), dėstytoja, visuomenės veikėja                                           

L. Vaineikytė gimė 1908 m. birželio 18 d. Palangoje, Stasės  ir Liudo Vaineikių šeimoje. 1935 m. baigė Kauno meno mokyklą (grafiką ir dekoratyvinę tapybą) ir įgijo tapytojos-monumentalistės specialybę. 1935–1937 m. L. Vaineikytė mokėsi Maskvoje, 1939 m. studijavo Paryžiuje, Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs (Valstybinėje aukštojoje dekoratyvinės ir taikomosios dailės mokykloje), bet Antrasis pasaulinis karas mokslą nutraukė.

1940–1941 m. dirbo Lietuvos švietimo liaudies komisariate kadrų skyriaus viršininke. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, pasitraukė į Rusiją, dirbo Maskvos radijo komitete. Po karo grįžo į Lietuvą. 1946–1951 m. dailininkė dėstė Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko universitete, nuo 1951 m. – Lietuvos TSR valstybiniame dailės institute.

Menininkė parodose dalyvavo nuo 1935 m. Nuo 1946 m. – LTSR dailininkų sąjungos narė. Kūrė portretus, reljefus, plakatus, papuošalus, grafikos estampus, tapė paveikslus, pagamino metalo, stiklo dirbinių.

L. Vaineikytė buvo Lietuvos TSR dailininkų sąjungos valdybos pirmininkė (1951–1956), Vilniaus paveikslų galerijos direktorė (1956–1958), LKP Revizijos komisijos narė (1956–1958), LTSR AT deputatė (1955–1959).

Palangiškė dailininkė, pokariu tapusi Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininke, pasiūlė Palangoje, buvusiuose grafų Tiškevičių rūmuose, atidaryti poilsio namus dailininkams. Po rūmų rekonstrukcijos (1950–1957) įkurti TSRS Dailininkų sąjungos kūrybos ir poilsio namai.

Dailininkei suteiktas nusipelniusios Lietuvos meno veikėjos vardas (1958).

Liuda Vaineikytė mirė 1997 m. lapkričio 15 d., palaidota Vilniuje.

Nuotrauka iš: Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija,1988, t. 4, p. 418.

Naudota literatūra:

  • XX a. lietuvių dailės istorija. Vilnius: Vaga, 1983, t. 2, p. 341–342.
  • ŠARMAITIS, Romas. Vaineikytė Liuda. Iš: Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija,1988, t. 4, p. 418.
  • Vaineikytė Liuda. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 43. ISBN 978-609-95578-0-9.