Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Griškevičius Gediminas (g. 1948 03 17)

Griškevičius Gediminas (g. 1948 03 17)

Griškevičius Gediminas

   Žurnalistas, redaktorius, poetas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys       

G. Griškevičius gimė 1948 m. kovo 17 d. Čekiškėje (Vilkijos, dabar – Kauno r.). Mokėsi Čekiškės (1954–1958), Gelgaudiškio (Šakių r., 1958–1961), Šaukėnų (Kelmės r. 1961–1965) vidurinėse mokyklose. Lietuvių kalbą ir literatūrą, žurnalistiką studijavo Vilniaus valstybiniame universitete (1965–1970), pradinio mokymo pedagogiką – Šiaulių pedagoginiame institute (1979–1981).

Jaunasis žurnalistas dirbo Lietuvos radijo vaikų valandėlių „Žvaigždutė“ vedėju (1970), Kelmės rajono laikraščio „Komunistinis žodis“ žurnalistu (1969–1976), Kelmės rajono mokykloje (tvarkė filmoteką, 1976–1982), Lietuvos savanorių gaisrininkų draugijoje instruktoriumi propagandai (leido informacinį biuletenį „Gaisrai ir žmonės“, 1982–1985). Laikraščiuose „Tarybinė Klaipėda“ (1986–1989), „Klaipėda“ (1996–1998), „Vakarų ekspresas“ (1992–1996), „Lietuvos žvejys“ (1989–1991), „Darbininkų balsas“ (1990), „Vakarinė Palanga“ (1998–1999), „XXI amžius“ (nuo 2006) triūsė korespondentu, atsakingojo sekretoriaus pavaduotoju, atsakinguoju sekretoriumi. metais G. Griškevičius redagavo savaitraštį „Palanga“ (1990–1992), almanachą „Saulėjauta“ (2004–2011), buvo „Palangos tilto“ bendradarbis (2008–2012).

2002–2005 m. žurnalistas išbandė sezoninį darbą Palangos gelbėjimo stotyje, o 2006 m. –  Palangos botanikos parke.

G. Griškevičius nuo 1961 m. kuria poeziją. Publikavo knygutes, skirtas vaikams: „Saugosiu saulutę“ (1979), „Ką vaikai galvoja“ (1991), „Mėnulis – vakaro keleivis“ (2005), „Linksmųjų vėjų karalystė“ (2005), „Laivas į Šventąją“ (2007), „Neišsigandusi šventė“ (2008). Suaugusiems skirtos eilės: „Būrai ir strasbūrai“ (2002), „Tiek to, genijai“ (2011), „Maišto jūra. Vėjožvalgos“ (2016), „Mirę ir moterys, dar – jūra“ (2016). Be to, poeto kūryba publikuota almanachuose „Saulėjauta“, „Branduma“ (2004–2010), „Takai per kopas“ (2013) ir kt.

Spaudos darbuotojas dalyvavo visuomeninėje veikloje: Vilniaus valstybinio universiteto literatų būrelio pirmininkas (1980–1985), Kelmės rajono Kultūros propagavimo tarybos  pirmininkas (1980–1985), Šiaulių jaunųjų rašytojų sekcijos narys (1980–1985), Klaipėdos jaunųjų rašytojų ir Žemaitijos rašytojų bendrijos narys (1989–1994), Klaipėdos VšĮ „Trečiasis amžius“ narys.

2010 m. žurnalistas išėjo į pensiją. 

G. Griškevičius – pirmosios Lietuvos moksleivių-literatų apžiūros Vilniuje laureatas (1965); respublikinio žurnalistinio konkurso „Jaunųjų mokslininkų darbai ir mintys“ (1970) ir Šiaulių krašto ir miesto literatūrinio-žurnalistinio Jovaro konkurso (1982–1984) laimėtojas. Už  žurnalistinį konkursą „Mano savivaldybė“ iškovojo kelionę į Briuselį (2007); 2010 m. tapo Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos „Poezijos pavasario“ laureatu. 2010 m. miesto aplinkos tvarkymo apžiūroje-konkurse G. Griškevičius apdovanotas Palangos miesto savivaldybės mero ir „Lietuvai pagražinti“ draugijos Palangos skyriaus padėka už gražiausiai tvarkomą kiemą. 2016 m. per „Palangos dienų“ šventę žurnalistas apdovanotas Palangos vėliava.

Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos nuotraukų fondo.

Naudota literatūra:

  • Griškevičius Gediminas. Iš: Kas yra kas. 2007. Kaunas: Neolitas, [2007]. 520 p. ISBN 978-9986-709-59-6.
  • GRIŠKEVIČIUS, Gediminas. Anketa žinynui „Palangos vardai“ [Rankraštis]. Palangos viešosios bibliotekos kraštotyros fondas, 2015. [4] lap.
  • GRIŠKEVIČIUS, Gediminas. Maišto jūra. Vėjožvalgos. Vilnius: Žuvėdra, 2016, p. 8. ISBN 978-609-8089-84-4.