Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Atkočiūnas Edmundas (g. 1958 03 27)

Atkočiūnas Edmundas (g. 1958 03 27)

Atkočiūnas Edmundas

   Kunigas, poetas, pedagogas, žurnalistas, visuomenės ir kultūros veikėjas

E. Atkočiūnas gimė 1958 m. kovo 27 d. Kaune. Mokėsi Palangos vidurinėje (1969–1976) ir muzikos mokyklose. Studijavo orkestrinį dirigavimą Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultete (1976–1978), teologiją Kauno kunigų seminarijoje (1981–1986), psichologiją, filosofiją, dvasinį auklėjimą šv. Antano universitete Romoje (Italija), edukologiją Klaipėdos universitete (1997–1998).

Vienuolis pranciškonas E. Atkočiūnas – vienas iš Kretingos pranciškonų vienuolyno įkūrėjų. Įšventintas į kunigus, dirbo Kuršėnų bažnyčioje, Plungės, Nidos parapijose. Nidos klebonas pašaukimą iškeitė į šeimą – atsisakė celibato įžadų. Lietuvoje ši istorija nuskambėjo skandalingai, jo kunigystė suspenduota. 1994 m. E. Atkočiūnas emigravo į JAV, su žmona Gerimanta Stankute gyveno Floridoje, augino tris dukras. 2007 m. Atkočiūnų šeima grįžo į Lietuvą, gyvena Vilniuje.

Dirbo lietuvių bendruomenių Lietuvoje ir išeivijoje kultūrinės veiklos vadovu (1986–2007), muzikos pedagogu Cornerstone muzikos konservatorijoje Santa Monikoje (2003–2007), Jono Meko vizualiųjų menų centro vyriausiuoju specialistu (2007–2008); VšĮ „Visos Lietuvos vaikai“ socialiniu pedagogu (2008–2009); Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos vyriausiuoju specialistu (2009–2010); M. K. Čiurlionio namų parodų koordinatoriumi (2010–2011); Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto lektoriumi-asistentu (2011–2013).

Išleido poezijos knygas: Paguodos angelas (1993), Einu jums vietos paruošti (1995), Nostalgijos vitražas (2008), autobiografiją Nesu kaltas, kad myliu (2010).

Poetas aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: nuo 2001 m. – Pasaulio lietuvių žurnalistų asociacijos narys, nuo 2009 m. – lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ prezidentas, nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros kongreso valdybos narys ir kt.

Nuotrauka iš: ATKOČIŪNAS, Edmundas; KAVALIAUSKIENĖ, Virginija. Nesu kaltas, kad myliu. Vilnius: Laisvos valandos, 2010. 288 p.

Naudota literatūra:

  • Atkočiūnas Edmundas. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 126–127. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • BARŠYTĖ, Virginija. Už ką atsiprašyti, – kad užauginti vaikai? Moters savaitgalis, 2011, lapkričio 3, p. 18–19.
  • ATKOČIŪNAS, Edmundas; KAVALIAUSKIENĖ, Virginija. Nesu kaltas, kad myliu. Vilnius: Laisvos valandos, 2010. 288 p. ISBN 978-609-410-017-8.
  • VOITIULEVIČIŪTĖ, Zita. Noras turėti šeimą įveikė pašaukimą. Respublika, 2008, gegužės 3, p. 26.