Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Kazlauskas Juozas (1922 03 21 – 2001 05 05)

Kazlauskas Juozas (1922 03 21 – 2001 05 05)

Kazlauskas Juozas    Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, Palangos vidurinės mokyklos direktorius

J. Kazlauskas gimė Virkšų kaime (Platelių valsčius). Mokėsi Plungės gimnazijoje (1933–1940). 1958 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.

Pedagogas dirbo Plungės r. Eškepių pradinėje mokykloje (1940–1943), Darbėnų progimnazijos direktoriumi (1943–1947), Kretingos pradinės mokyklos vedėju (1947–1960), Palangos vidurinės mokyklos direktoriumi (1960–1983).

Į Palangą atvyko 1960 m. kovo 1 d. ir gyveno iki mirties. Kurorte J. Kazlauskas pradėjo dirbti vidurinės mokyklos pastate dabartinėje Vasario 16-osios gatvėje, tuo pat metu rūpinosi naujosios vidurinės mokyklos statyba Jūratės gatvėje. 1961 m. Palangos mokinių ir mokytojų bendruomenė ėmė mokytis ir dirbti naujoje mokykloje. Direktoriui J. Kazlauskui vadovaujant šiai įstaigai, pastatytas priestatas (koncertų salė) ir šalia mokyklos – bendrabutis moksleiviams.

Daugelį metų direktorius buvo Palangos ir Kretingos miestų deputatu.

1983 m. J. Kazlauskas išėjo į pensiją.

Ilgametis Palangos vidurinės mokyklos direktorius apdovanotas TSRS švietimo pirmūno ženklu, Darbo veterano medaliu, Švietimo ministerijos garbės raštais.

J. Kazlauskas mirė 2001 m. gegužės 5 d., palaidotas Palangos kapinėse.

Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos nuotraukų fondo.

Naudota literatūra:

  • KAZLAUSKIENĖ, Birutė. Anketa žinynui „Palangos vardai“: Juozas Kazlauskas [Rankraštis]. Palangos viešosios bibliotekos kraštotyros fondas, 2015. 4 lap.