Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Barakauskas Aleksandras (1912 05 05 – 2005 03 25)

Barakauskas Aleksandras (1912 05 05 – 2005 03 25)

 Barakauskas Antanas  

   Pedagogas, visuomenės veikėjas, publicistas                                          

Aleksandras Barakauskas gimė 1912 m. gegužės 5 d. Skuodo rajone, Gudelių kaime. Anksti teko duoną užsidirbti pačiam, todėl vaikystėje ganė karves, uždarbiaudavo pas turtingus ūkininkus, atlikdamas įvairius ūkio darbus.

Kilęs iš gausios šešių vaikų šeimos, A. Barakauskas veržliai siekė mokslo Barstyčiuose, Joniškėlio žemės ūkio mokykloje, vėliau – Plungės mokytojų seminarijoje. Sekėsi puikiai, todėl gavo nemokamą maistą ir stipendiją, siekiančią 37,5 Lt. Baigęs ją, metus mokytojavo Mančiušėnų (Ukmergės r.) pradžios mokykloje, kol buvo pašauktas į tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Atlikęs tarnybą, mokėsi Klaipėdos prekybos institute (1934–1937). Jame apgynė diplominį darbą „Lietuvos užsienio prekybos santykiai su Anglija“. Anglų kalbos žinias 1937 m. gilino ir viename iš Londono universitetų. Grįžęs į Klaipėdą, įsidarbino olandų faneros fabrike „Bisdom and Soon“ vyr. buhalterio pavaduotoju.

Po antrojo pasaulinio karo dėstė Kauno ir Šiaulių prekybos mokyklose. Vėliau – Gruzdžių žemės ūkio technikume. 1949 m. persikėlė gyventi į Klaipėdą, dėstė žemės ūkio technikume, vėliau mokytojavo Slengių ir Kretingalės pradinėse mokyklose, Klaipėdos 5-ojoje vidurinėje mokykloje. 1960–1962 m. dirbo Vilniuje, Informacijos institute. 1962 m., persikėlęs gyventi į Palangą, mokė moksleivius anglų kalbos iki išėjimo į pensiją.

Aktyviai dalyvavo Palangos visuomeniniame gyvenime, domėjosi Lietuvoje vykstančiais politiniais bei ekonominiais procesais, komentavo juos, rašė straipsnius. Buvo itin svetingas. Anglų kalbos mokytojo, Lietuvos patrioto A. Barakausko namuose Birutės alėjoje kasdien galėjai sutikti ir senyvus, ir jaunesnius Palangos pedagogus, kultūros žmones, visų kadencijų miesto tarybos narius, Seimo narius, miesto ir kolektyvų vadovus. Šiuose namuose, pasitelkus literatūrą, diskutuojant tarpusavyje, išspręstas ne vienas Palangos bendruomenei rūpimas klausimas. Keturių vaikų tėvas gyvai domėjosi kiekviena permaina. Iki pat mirties mokytojas buvo aktyvus ir ragino visus šviestis ir šviesti, ugdė tautinę savimonę, ištikimai gynė vakarietišką demokratiją.

Mirė 2005 m. kovo 25 d.

Nuotrauka iš: GRIŠKEVIČIUS, Gediminas. A. Barakauskas: „Palanga turi būti statoma Palangoje!“. Palanga, 1991, spalio 11, p. 1.

Naudota literatūra:

  • GRIŠKEVIČIUS, Gediminas. A. Barakauskas: „Palanga turi būti statoma Palangoje!”. Palanga, 1991, spalio 11, p. 1.
  • STANKUS, Albinas; STASIULIS, Nerijus. Išdidus ir nemėgęs abejingų. XXI amžius [interaktyvus]. [2005] [žiūrėta 2018 m. kovo 1 d.]. Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/04/20/atmi_02.html.