Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Aleknaitė Birutė (g. 1938 06 06)

Aleknaitė Birutė (g. 1938 06 06)

 Aleknaitė Birutė  

   Kultūros darbuotoja, buhalterė                                                        

Birutė Aleknaitė gimė 1938 m. rugpjūčio 6 d. Tendžiogalos kaime, Raseinių rajone. Mokėsi Kauno kooperacijos technikume (1953–1956), Vilniaus kultūros mokykloje (1966–1969), studijavo Leningrado kultūros institute (1973–1978) viename kurse su Algiu Guzausku, žymiu renginių organizatoriumi, dirbusiu Statybos tresto kultūros namų vadovu Klaipėdoje (1978–1986).

Po mokslų Birutė grįžo į kraštą, iš kurio kilusi. Raseinių rajono kooperatyvų sąjungoje dirbo buhaltere (1956–1962), Raseinių komjaunimo komiteto bendrajame skyriuje užėmė vedėjos pareigas (1962–1965), metams paskirta Raseinių rajono vaikų bibliotekos skaityklos vedėja, tuomet – į Raseinių rajono vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus inspektores.

1975 m. atvyko į Palangą. Metus išdirbusi Palangos miesto vykdomojo komiteto kultūros skyriaus vyriausia inspektore, iki 1990-tų užėmė minėto skyriaus vedėjos pareigas. Tapus vedėja, daug bendradarbiavo su bibliotekininke Audra Lukauskyte, kuri priklausė Kultūros skyriaus tarybai. Kartu moterys planuodavo kurorto atidarymo šventes. Audros rašytus scenarijus atidžiai tobulindavo iki pat pavasario. Ir taip penkiolika metų, nors skyriaus vedėjos pareigas planavo užimti tik laikinai.

Birutė Aleknaitė buvo atsakinga ne tik už masinius (ar mažesnius), skirtus poilsiautojams, renginius, kuriuose pasirodydavo scenos profesionalai, saviveiklininkai, bet ir įvairius atrakcionus, saviveiklos kolektyvų subūrimą. Taip įkurti „Bočiai“, atgijo Palangos pučiamųjų orkestras. Anksčiau kultūros skyriaus darbuotojai privalėjo organizuoti žymesnių, visuomeniškesnių palangiškių jubiliejus, auksines vestuves. Parengdavo ne tik meninę programą, bet ir pristatydavo darbus, reikšmingiausius biografijos faktus.

Oficialiai kultūros namai buvo Vytauto g. 35, bet tikroji kultūros oazė – parodų paviljonas „Kupeta“. Ypač, žinoma, vasaromis. Beveik po 50 metų pertraukos B. Aleknaitės iniciatyva Palangoje atgaivinti gražuolių rinkimai. Pirmieji vyko 1924 m., antrieji, padedant kurso draugui Algiui Guzauskui, suorganizuoti 1988 m. Vėliau renginiui grąžintas istorinis pavadinimas „Mis kurortas“.

1990–1992 m. dirbo UAB „Alovė“ renginių organizatore. Vėliau grįžo prie buhalterijos. Iki 2009 m. dirbo Palangos botanikos parko vyriausia buhaltere, po to dar tris metus – parko vyriausia specialiste.

Birutės Aleknaitės gyvenimo kelyje profesinės veiklos sritys persipynusios su moters laisvalaikiu, pomėgiais. Ji mėgo lankyti kultūros renginius. Aktyvi visuomenininkė ir pati daug prisidėjo prie jų kokybės gerinimo, pateikimo, stengdavosi įvesti naujų elementų. Bendraudama su krašto šviesuoliais, ieškojo, kaip įdomiau suorganizuoti Vasaros kurorto atidarymo šventę, kuri būdavo atitikmuo privalomajai Dainų šventei mieste. Tarybiniais metais tokias šventes organizuodavo visų miestų kultūros įstaigos. Joje pasirodymus surengdavo miesto saviveiklininkai.

Moters darbas pastebėtas ir įvertintas įvairiais apdovanojimais. Birutei Aleknaitei įteiktas Lietuvos TSR kultūros žymūno ženklas, Visasąjunginės knygos bičiulių draugijos garbės raštas, taip pat įvairios LTSR kultūros ministerijos premijos (1979, 1981, 1985).

Nuotrauka iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 122.

Naudota literatūra:

  • Aleknaitė Birutė. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 122. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • Audra Lukauskytė: publikacijos, atsiminimai, bibliografija. Palanga: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2011, p. 94. ISBN 978-609-95328-0-6.
  • GEDVILAITĖ, Rasa. Vertybės išliko – sumažėjo entuziastų. Palangos tiltas, 2009, gruodžio 5,  p. 8.
  • JUODYTĖ, Gražina. Žvilgsnis į praeitį: Klaipėdos kultūros salos. I dalis. Vakarų ekspresas [interaktyvus]. 2006, sausio 7 [žiūrėta 2018 m. kovo 1 d.]. Prieiga per internetą: http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/miesto-istorijos/zvilgsnis-i-praeiti-klaipedos-kulturos-salos-i-dalis/.
  • SINUŠIENĖ, Ligita. Birutė Aleknaitė: „Kalėdų minėjimą paslėpdavome žiemos puokščių parodoje“. Vakarinė Palanga, 2013, gruodžio 18–21, p. 7.