Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Andriekutė Regina (1933 03 20 – 2012 10 20)

Andriekutė Regina (1933 03 20 – 2012 10 20)

 Andriekutė Regina  

   Tautodailininkė, gintaro apdirbimo meistrė, bibliotekininkė, folkloro pateikėja

R. Andriekutė gimė 1933 m. kovo 20 d. Palangoje. Andriekų giminė Palangoje sena – čia gimė ir jos tėvas, ir senelis. Tėvas Juozas Andriekus (g. 1900 m.) mokėjo mūrininko, dailidės darbus – statė Palangą, kartais žvejojo. Mama Barbora Jakubauskaitė-Andriekienė kilusi iš Švėkšnos, namų šeimininkė, gera virėja, mokėjo giedoti, siūti, megzti, austi. Šeimoje augo dar dvi jaunesnės seserys. Tėvai prie gyvenamojo namo pristatė verandą, įkūrė dešimties vietų pensioną su nedidele valgykla, vasaromis apgyvendindavo poilsiautojus.

Penkių su puse metų mažąją Reginutę priėmė į mokyklą. Mergaitė – guvaus proto, labai norėjo mokytis. Skaityti ją išmokė mama. Mažoji palangiškė buvo aktyvi mokinė – vaidindavo spektakliuose, dalyvaudavo Motinos dienos, Vasario 16-osios minėjimuose (kol į valdžią atėjo sovietai). Vokiečių okupacijos metais Regina mokėsi Palangos gimnazijoje (pastate Vasario 16-osios gatvėje).

Augo Regina tuo neramiu laikotarpiu, kai Lietuva buvo ne kartą okupuota, vyko karas. Tėvą suėmė, uždarė lageryje nuo 1945 iki 1954 m. Mama viena turėjo auginti tris dukras.

Baigusi Palangos gimnaziją, 1952 m. R. Andriekutė įsidarbino miesto bibliotekoje, Klaipėdoje baigė kelių mėnesių bibliotekininkystės kursus. Apie tolesnį mokslą aukštojoje mokykloje negalėjo galvoti, nes tėvas – politinis kalinys. Baigė Palangoje organizuotus medicinos seserų kursus (mokėsi du metus). Kurį laiką dirbo poilsio namuose sesute, įsidarbino  knygyne. Kadangi jai nuo mažens patiko gintaras, norėjo išmokti jį apdirbti. Klaipėdos „Dailės“  kombinato Palangos gintaro ceche įgijo gintaro apdirbimo žinių, nebijojo eksperimentuoti, gavo liaudies meistrės vardą. 1964 m. tapo Lietuvos liaudies meno draugijos Žemaitijos skyriaus nare. 1972 m. Palangos gintaro muziejuje vyko tautodailininkės darbų iš gintaro personalinė paroda. Jos gintaro dirbiniai ir mezginiai eksponuoti daugelyje respublikinių ir tarptautinių parodų. Tautodailininkės sukurtų gintaro papuošalų yra įsigiję Lietuvos nacionalinis ir Lietuvos dailės muziejai. Palangos gintaro ceche R. Andriekutė dirbo iki 1992 m.

Tautodailininkė nuo 1989 m. dalyvavo Palangos kultūros centro folkloro ansamblio „Mėguva“ veikloje. Ansambliečius išmokė palangiškių dainų, giesmių, pasakojimų, pasakų, mįslių, žaidimų. 1993 m. buvo „Baltikos“ festivalio koncertų pranešėja. Palangos mokymo centro tradicinės tekstilės seminaruose mokė tradicinio mezgimo technologijų, dalyvavo moksleivių edukacinėse programose. Regina puikiai išmanė palangiškių kulinarinį paveldą. Nuo 2004 m. – nuolatinė konkurso „Tramtatulis“ Palangos turo konsultantė, komisijos narė. Jos įdainuotų dainų yra LLKC metodinėje kompaktinėje plokštelėje, skirtoje vaikų folkloro ansamblių vadovams. R. Andriekutė – Palangos krašto tradicinės muzikos kompaktinės plokštelės „Ant krašto marės Palangos miestely“ (2006) pagrindinė pateikėja.

Atgimimo metais tautodailininkė dalyvavo Sąjūdžio veikloje, ypač puoselėjo žemaičių kalbą ir kultūrą.

Regina Andriekutė mirė 2012 m. spalio 20 d., palaidota Palangos kapinėse.

Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos nuotraukų fondo.

Naudota literatūra:

  • KUBILIŪTĖ, Gina. Reginai Andriekutei gintaras – didžiausia gyvenimo meilė. Palangos tiltas, 2012, rugpjūčio 10, p. 9.
  • Senieji „Mėguvos“  dainininkai apie dainavimą. Užrašė ir parengė Zita Baniulaitytė. Žemaičių žemė, 2007, nr. 2, p. 58–59.
  • ZINKEVIČIŪTĖ, Radvilė. Gražiausias kurorto gintaras – Regina Andriekutė. Vakarinė Palanga, 2013, spalio 9, p. 7.