Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Venckus Algirdas (g. 1924 06 18)

Venckus Algirdas (g. 1924 06 18)

 Algirdas Venckus

   Finansininkas, poetas, išeivis                                                                

Algirdas Venckus gimė 1924 metų birželio 18 dieną palangiškių žvejų Stepono ir Viktorijos Venckų šeimoje. Augo brolio ir sesers draugijoje. Lankė krikščionišką darželį, buvusį šalia parko. Vaikus prieš karą ten ugdė vienuolės. Mokydamasis mokykloje, pradėjo rašyti poeziją. Darbus publikavo tarpukario periodikoje „Ateitis“, „Lietuvos Aidas“, „XX amžius“.

Pradėjęs lankyti Palangos gimnaziją, pabaigė Vytauto Didžiojo gimnaziją, kurią  iš Klaipėdos atkėlė į Palangą, aneksavus Klaipėdos kraštą. Tuosyk, 1944 metais, mokyklą baigė ir rašytojas Ignas Pikturna, ir redaktorius, žurnalistas Povilas Pukys.

Įstojęs į Telšių kunigų seminariją, mokslų taip ir nebaigė, atsidūrė Vokietijos karo laivyne. 1944 metų rudenį, iš antro bandymo, motorine žvejo valtimi, tada vadinta „kuteriu“, iš Šventosios Baltijos jūra pasiekė Gotlando salą. Netrukus Švedijoje rado prieglobstį, įstojo mokytis ekonomikos. Vedęs Gertie Ulla-Brit, susilaukė dviejų vaikų. Vėliau su šeima išvyko dirbti ir gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas. Ten ir liko.

Dirbo Algirdas Venckus Švedijos ir JAV kraštų pramonės ir prekybos finansų sektoriuose – „General Motors Corporation“, „Motorola“, „Farbenfabriken Dayer Aktiengesellschaft“, „Bayer“ filiale Švedijoje.

Išėjęs pensijon, pradėjo leisti poezijos knygas: „Pėdos kopose“ (2009), „Lūžusios bangos“ (2012), „Smėlio laivai“ (2013), „Aidas atėjo iš jūros“ ir „Sutemų bangos“ (2017). Visose knygose elegiškai rašoma apie ilgesį, namus, lyg atminties inkliuze siekiant užkoduoti, kas negrįžtamai palikta. Ryški dainiškojo stiliaus tradicijos tąsa, artimumas liaudies dainai – forma, ritmu, intonacija, leidžia pajausti elegiją, Palangos krašto istorinio tarpsnio ženklus, mitologinius krašto motyvus. Atitinkamai pagal knygų dedikacijas surinkti ir eilėraščiai. Vieni ryškesnių – skirti bendraklasio partizano Vytauto Griciaus žūčiai. Šiose rinktinėse išjausta daug Palangos istorijos įvykių, persvarstyta atmintis, ženklai.

Nuotrauka iš: VENCKUS, Algirdas. Pėdos kopose. Vilnius: Žygimantų spaustuvė, 2005, p. 3.

Naudota literatūra:

  • AUKŠTAITIS, P. Vytauto Didžiojo vardo. Vasara, 1989, rugpjūčio 25–31, p. 11.
  • KANIAVIENĖ, Dainora. Algirdas Venckus: grįžimai knygomis. Palangos tiltas, 2018, sausio 26, p. 8.