Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Dainius Kepenis (g. 1952 08 18)

Dainius Kepenis (g. 1952 08 18)

Dainius Kepenis portetinė   

   Visuomenės veikėjas, sportininkas, Palangos sveikatos mokyklos vadovas (1990–2016), Sveikatos sąjungos prezidentas

Dainius Kepenis gimė 1952 m. rugpjūčio 18 d. Klaipėdoje. Mokėsi Kristijono Donelaičio (dabar – Vytauto Didžiojo gimnazija) vidurinėje mokykloje.

Studijavo Lietuvos valstybiniame kūno kultūros institute (dabar – Lietuvos sporto universitetas). Baigęs su pagyrimu, tapo fizinio auklėjimo dėstytoju. 1974 m. sugrįžo dirbti fizinio lavinimo mokytoju mokykloje, kurią pats baigė. Šiame mieste susituokė ir susilaukė dviejų sūnų. Iki 1982 m. gyveno Klaipėdoje, dirbo SDD „Žalgiris“ Klaipėdos jachtų klubo treneriu-instruktoriumi (1975–1976), direktoriaus pavaduotoju (1976–1978), SDD „Žalgiris“ Klaipėdos buriavimo sporto mokyklos direktoriumi (1978–1981).

1982–1987 m. užėmė Palangos miesto kūno kultūros ir sporto komiteto pirmininko pareigas. Įgyvendino nemažai projektų: Palangos dviračių takas, „Lino“ ir „Jūratės“ baseinai, teniso kortai, bėgimo klubas. Tai vienas ryškesnių miestui periodų, kada ypatingai pagerinta sveikatingumo, sporto infrastruktūra.

Į Vilnių išvyko gyventi ir dirbti 1987 m. Paskirtas Valstybinio kūno kultūros ir sporto komiteto Gyventojų fizinio lavinimo skyriaus viršininku, dalyvavo įvairiuose susibūrimuose, taip pat pradėjo domėtis sveikatingumu. Po metų buvo paaukštintas iki valdybos viršininko posto. 1989 m. dalyvavo, atkuriant Lietuvos tautinį olimpinį komitetą ir iki šiol yra generalinės asamblėjos narys. Buvo Niujorko maratono rekordininkas tarp Lietuvos bėgikų.

1990 m. sausio 13 d. įkurta Kūno kultūros ir sveikatos sąjunga. 1994 m. jo iniciatyva suorganizuotos didžiausios pasaulyje žiemos maudynės. 1996 m. vasario 23 d. sąjunga pervardinta į Lietuvos sveikuolių sąjungą, kuri skatina visuminį (holistinį) sveikos gyvensenos supratimą. Sąjungos skleidžiamos idėjos padarė ryškų poveikį kitoms su sveikatingumu susijusioms organizacijos, jų plėtrai. Sveikuoliai vykdo švietėjišką veiklą: steigia sveikatos mokyklas, rengia paskaitas, kursus, konferencijas, seminarus apie judėjimą, grūdinimąsi, kvėpavimą, sveiką mitybą, ekologiją, dvasinį tobulėjimą, taip pat įvairias varžybas, žygius, vasaros stovyklas. D. Kepenis daug metų buvo Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentu, 2017 m. išrinktas garbės prezidentu. Vasaris sveikuoliams – ypatingas mėnuo. Kiekvieną vasarį organizuojami įvairūs renginiai: visuotinis mankštinimasis, sporto varžybos, tradicinė šventė „Palangos ruoniai“.

1990 m. spalio 1 d. įkūrė Palangos sveikatos mokyklą, kuriai vadovavo iki 2016 m. Per tą laiką vien Palangoje išleido apie 500 sveikuolių laidų. Mokyklą baigė daugiau kaip 31 000 žmonių iš Lietuvos ir 15 užsienio šalių. Įvairiose Lietuvos vietovėse surengė daugiau kaip du šimtus įvairių kursų.

1993 m. birželio 17 d.  su  Lietuvos verslininkų sąjungos prezidentu Arvydu Stašaičiu įsteigė draudimo kompaniją UAB „Sveikuoliai“. Rinko iš žmonių investicijų čekius ir grynuosius pinigus, o už tai žadėjo geras palūkanas ir sveikatą. 1995 m. bendrovė bankrutavo.

1999 m. priklausė Krikščionių demokratų sąjungai. Joje užėmė Pajūrio skyriaus pirmininko pareigas (1999–2004). Vėliau tapo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, to paties skyriaus pirmininku (2012–2016). Nuo 2014 m. taip pat dirbo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotoju. D. Kepenis yra Dariaus Kuolio suburtos pilietinės iniciatyvos „Piliečių Santalka“ komiteto narys. 2016 m. išrinktas į Lietuvos Respublikos seimą. Priklausė sveikatos reikalų, švietimo ir mokslo komitetams, sveikatos tausojimo ir stiprinimo pakomitečiui, jaunimo ir sporto reikalų komisijai.

Rinktas į Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos ir Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ tarybas, Amerikos visuomenės sveikatos asociacijos, Europos vyresniojo amžiaus žmonių fizinio aktyvumo tyrimo asociacijos, Rusijos gamtos mokslų akademijos prezidiumo garbės nariu.

Skaitė pranešimus Izraelyje, JAV, Rusijoje, Urugvajuje, Ispanijoje, Švedijoje, Suomijoje, vykdė mokymus Baltijos šalyse, Norvegijoje ir kitur. Yra didžiausių pasaulyje žiemos maudynių organizatorius, pasaulio 1 000 mylių bėgimo čempiono ir Gineso rekordininko P. Silkino treneris, daugelio sveikatingumo pedagogų mokytojas, kelių šimtų sveikatingumo švenčių organizatorius, įkūręs šalyje per 60 sveikuolių klubų, Lietuvos sveikatos rūmų steigėjas. Keletą metų buvo savo gyvenvietės – Palangos Rytų bendruomenės – tarybos pirmininku.

Apdovanojimai: Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės padėkos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbės ženklas ir Olimpinė žvaigždė, Sporto kryžius ir medalis „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, šv. Kazimiero garbės medalis.

Nuotrauka iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 187.

Naudota literatūra:

  • BUDRIŪNAITĖ, Dangirūta. Išbandymus atlaikiusias sveikatos idėjas jau pripažįsta ir valstybė. Vakarinė Palanga, 2010, vasario 24–27, p. 7.
  • BULOVAITĖ, Gražina. Startinį kapitalą davė vyskupas – teigia Sveikatingumo mokyklos įkūrėjas Dainius Kepenis. Klaipėda, 1995 sausio 30, p. 4.
  • Dainius Kepenis. Lietuvos respublikos seimas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2018 m. sausio 27 d.]. Prieiga per internetą: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8801&;p_k=1&p_a=498&p_asm_id=79175&pt=sn:3#sn
  • DAPŠAUSKAS, Juozas. Lietuvos sveikuolių sąjungos suvažiavime išrinktas naujas prezidentas. Sveikuoliai.lt [interaktyvus]. 2017, kovo 26 [žiūrėta 2018 m. sausio 27 d.]. Prieiga per internetą: http://www.sveikuoliai.lt/lietuvos-sveikuoliu-sajungos-suvaziavime-isrinktas-naujas-prezidentas/
  • GIEDRYTĖ, Simona. 10 „Palangos ruonių“ žiemų. Švyturys, 2001, vasario 19.
  • Kepenis Dainius. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 187.
  • LUKOŠEVIČIENĖ, Rolanda. Penkerių metų patirtis: prie suskilusios geldos... Vakarų ekspresas, 1995, rugsėjo 21, p. 18.
  • NORVILAITĖ, Giedrė. Ruonių šventė vyks ir šiemet. Vakarų ekspresas, 2005, vasario 8, p. 11, 12.