Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Kviklys Rimantas (1932 05 14 – 2016 07 31)

Kviklys Rimantas (1932 05 14 – 2016 07 31)

 

Kviklys Rimantas

   Miškininkas, publicistas, literatas, visuomenės veikėjas, tremtinys, Kretingos rajono garbės pilietis

R. Kviklys gimė 1932 m. gegužės 14 d. Jurbarke, inteligentų šeimoje. Tėvas Mečislovas Kviklys buvo Jurbarko, Rokiškio gimnazijų direktorius, Švietimo ministerijos pradžios mokslo departamento direktorius, Seimo narys, motina – pedagogė. Žymūs žmonės buvo ir Rimanto Kviklio dėdės, tėvo broliai. Bronius Kviklys – ekonomistas, teisininkas, redaktorius, enciklopedinių leidinių „Mūsų Lietuva“ (t. 1–4, 1964–1968), „Lietuvos bažnyčios“ (t. 1–6, 1980–1987) sudarytojas, Vladas Kviklys – medicinos mokslų daktaras,  profesorius.

1941 m. Antanina Kviklienė su trimis vaikais ištremta į Sibirą. Tėvas M. Kviklys 1942 m. sušaudytas, o motina su trimis vaikais Altajuje kentė tremtinių dalią, kol 1947 m. šeima pabėgo į gimtinę. Grįžęs į Lietuvą, R. Kviklys mokėsi Vilniaus miškų technikume (1949–1951), įsidarbino, bet buvo įskųstas ir vėl ištremtas į Sibirą.

Antrą kartą grįžęs į Lietuvą, dirbo Kretingos miškų ūkio Šventosios girininkijos girininku (1959–2009), mokėsi Lietuvos žemės ūkio akademijoje (1972–1978). Jo pastangomis Šventosios girininkijoje pasodinta šimtai hektarų želdinių, miškas pritaikytas žmonių rekreaciniam poilsiui – įrengtas „Takas dideliems ir mažiems“, Monciškėse atidaryta paraplegikams skirta poilsiavietė, peraugusi į Paraplegikų landšafto terapijos centrą, įruoštos žaidimų aikštelės, nutiestas dviračių takas ir kita. Girininkas saugojo pajūrio miškus, kovojo, kad pajūryje būtų pristabdyta jų privatizacija.

Girininkas buvo aktyvus visuomenininkas: Palangos miesto tarybos (1978–1989), Kretingos rajono tarybos (2004–2007) narys; Lietuvos miškininkų sąjungos Girininkų tarybos, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidiumo, Lietuvos Krantų  mokslinių technologijų asociacijos valdybos narys.

R. Kviklys turėjo literatūrinių gabumų – publicistiniai straipsniai, eseistika, miniatiūros, atsiminimai dažnai pasirodydavo spaudoje.

Už nuopelnus ekologijai ir kultūrai R. Kvikliui suteiktas Kretingos garbės piliečio vardas (2001), apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino medaliu (2003), paskirta Aplinkos ministerijos Viktoro Bergo premija (2003), tapo Lietuvos žaliųjų judėjimo „Žaliojo angelo“ laureatu (2004), gavo „Kaimo spindulio“ nominaciją (2006), M. K. Čiurlionio fondo laureatas (2012).

R. Kviklys mirė 2016 m. liepos 31 d., palaidotas Šventosios kapinėse.

Nuotrauka Dariaus Šypalio

Naudota literatūra:

  • GRAJAUSKIENĖ, Livija. Rimantas Kviklys: „Jūros ir miško negalima tujinti“. Šventosios Respublika, 2016, rugpjūčio 20, p. 1, 3, 6.
  • Rimantas Antanas Kviklys: miškininkas, visuomenės veikėjas, publicistas, literatas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. 59 p. ISBN 978-9955-18-649-6.
  • ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Autografai – girių poetui. Pajūrio naujienos, 2016, sausio 15, p. 10.
  • KVIKLYS, Rimantas. Kad nepasiklystum, atsisuk atgal: [pokalbis]. Kalbėjosi Dovilė Simaitytė. Pajūrio naujienos, 2012, vasario 24, p. 9–10.