Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Godunavičienė (Giedraitė) Jadvyga (g. 1932 10 07)

Godunavičienė (Giedraitė) Jadvyga (g. 1932 10 07)

Godunavičienė Jadvyga

   Žurnalistė, poetė, tremtinė                                                                        

J. Godunavičienė (Giedraitė) gimė 1932 m. spalio 7 d. Klaipėdoje. Kai Klaipėdą užėmė vokiečiai, Giedrių šeima persikėlė gyventi į Šventąją. Jadvyga mokėsi Šventosios šešiametėje mokykloje (1939–1946), Palangos gimnazijoje (1946–1949).

1949 m. Giedrių šeimą ištiko nelaimė, kaip ir tūkstančius tėvynainių. Kadangi tėvą apkaltino, turėjus ryšius su partizanais, jį nuteisė ir įkalino lageriuose. Motiną su dukra Jadvyga ir sūnumi Algiu ištrėmė į Sibirą. Krasnojarsko krašte, Tasiejevo rajone J. Giedraitė dirbo kolūkyje (1949–1951), miškų ūkyje miško darbininke (1951–1954). 1954–1958 m. buvo Troickojės vidurinės mokyklos būrelių vadovė. Tremtyje praėjo dešimt Jadvygos jaunystės metų.

Į Lietuvą grįžo 1958 m., mokėsi Palangos vakarinėje vidurinėje mokykloje (1958–1960). Įsidarbino Palangos prekybos valdyboje buhaltere (1958–1964). 1964–1965 m. dirbo korektore ir žurnaliste Kretingos rajono laikraštyje „Švyturys“. 1960 m. įstojo į Vilniaus valstybinio Vinco Kapsuko universiteto neakivaizdinį skyrių, 1966 m. įgijo žurnalistikos specialybę. Nuo 1965 m. dirbo Vilniaus miesto laikraščio „Vakarinės naujienos“  redakcijos Naujienų, nuo 1967 m. – Kultūros skyriuose, vėliau tapo pastarojo skyriaus vedėja. „Vakarinių naujienų“ redakcijoje išdirbo trisdešimt metų.

Prasidėjus Atgimimui, J. Godunavičienė aktyviai įsijungė į politinius įvykius.1988 m. dalyvavo, kuriant Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendriją, iki 1995 m. buvo valdybos  narė, nuo 2006 m. dirbo Etikos komisijoje. Aktyvi moteris reiškėsi ir Lietuvos žurnalistų sąjungoje, Senjorų klube, o kur dar kelionių romantika...

1999–2007 m. dirbo Lietuvos nacionaliniame muziejuje atstove spaudai, nuo 2007 m. išėjo į pensiją.

Kraštietė išleido dvi poezijos knygas: „Neišskrisk, baltas paukšti“ (1998), „Juodalksni, broli mano“ (2006). Knygoje „Ešelonų sesės“ (1994) kartu su kitų tremtinių atsiminimais išspausdintos J. Godunavičienės Sibire rašyto  dienoraščio ištraukos. Žurnalistų poezijos rinkinyje „Šitas aidas toli girdis“ (2012) publikuotos J. Godunavičienės eilės, kuriose apdainuojama ir Palanga.

Jadvygai Godunavičienei 1981 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusios žurnalistės vardas.

Nuotrauka iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 165.

Naudota literatūra:

  • GEDVILAITĖ, Rasa. „Atidengus atminties atodangas... Žurnalistė, poetė Jadvyga Godunavičienė. Palangos tiltas, 2012, gegužės 4, p. 8.
  • Godunavičienė-Giedraitė Jadvyga. Iš: Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 152.
  • Godunavičienė Jadvyga. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 165–166. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • ŽEIMANTAS, Vytautas. Žurnalistė Jadvyga Godunavičienė – Klaipėda, Sibiras, Palanga... Žurnalistika, 2016, nr. 1, p. 53–59.