Žulkus Vladas (g. 1945 04 16)

Zulkus Vladas     Archeologas, istorikas, akademikas, profesorius, habilituotas daktaras, Palangos miesto garbės pilietis

V. Žulkus gimė 1945 m. balandžio 16 d. Telšiuose. 1947 m. tėvai persikėlė į Palangą. 1962 m. jis baigė Palangos vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą (dabar – VGTU, 1962–1964). Atitarnavęs sovietinėje kariuomenėje, įsidarbino Klaipėdos hidrometeorologijos observatorijoje techniku ir neakivaizdiniu būdu studijavo okeanografiją Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) hidrometeorologijos institute (1967–1969). Paminklų konservavimo instituto (vėliau – Paminklų restauravimo-projektavimo institutas) Klaipėdos skyriuje dirbo techniku, mokslo darbuotoju, archeologų grupės vadovu. V. Žulkus neakivaizdiniu būdu 1976 m. baigė Vilniaus universitetą, kur studijavo istoriją. 1985–1988 m. V. Žulkus – TSRS MA Archeologijos instituto (Maskva) aspirantas. 1988 m. jis apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją tema „Klaipėda ir jos regionas XI–XVII amžiais“. 1993 m. už šią disertaciją buvo pripažintas istorijos mokslų daktaro laipsnis. 1990–1992 m. V. Žulkus – Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius.

V. Žulkus dirbo Klaipėdos universitete (toliau – KU) Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centre (dabar – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (BRIAI) vyr. moksliniu bendradarbiu, 1993–1997 m. – šio mokslo centro direktorium ir dėstytoju Istorijos katedroje. 1995 m. jam suteiktas pedagoginis docento vardas. 1999 m. Lietuvos istorijos institute jis apgynė habilitacinį darbą tema „Kuršiai vakarinių baltų geležies amžiaus kultūroje ir visuomenėje“. V. Žulkui suteiktas habilituoto istorijos mokslų daktaro laipsnis. 1998–2001 m. V. Žulkus – Klaipėdos universiteto Istorijos katedros vedėjas bei vyr. mokslinis bendradarbis. 2001 m. Vilniaus universiteto taryba V. Žulkui suteikė profesoriaus vardą.  2001–2002 m. V. Žulkus KU BRIAI direktorius ir profesorius Istorijos katedroje. 2002–2012 m. V. Žulkus – Klaipėdos universiteto rektorius ir vyriausias mokslo darbuotojas KU BRIAI.

Profesorius V. Žulkus aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: nuo 2000 m. – Lietuvos archeologijos draugijos narys; nuo 2006 m. dalyvauja Baltijos jūros regiono valstybių kultūros paveldo bendradarbiavimo programoje (Lietuvos atstovas Povandeninio kultūros paveldo darbo grupėje); nuo 2006 m. – asociacijos „Lietuvos-Vokietijos forumas“ narys, nuo 2008 m. – šios asociacijos valdybos pirmininkas; nuo 2010 m. – UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos šalių Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto narys; nuo 2010 m. – ICOMOS Povandeninio kultūros paveldo Tarptautinio komiteto narys; nuo 2010 m. – Römisch-Germanische Komission (Deutsches Archäologisches Institut) narys; Klaipėdos ir Palangos miestų savivaldybių Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys. Profesorius V. Žulkus pirmasis Lietuvoje pradėjo povandeninės archeologijos tyrimus ir daug prisidėjo prie Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo Lietuvoje.

V. Žulkus parašė 6 monografijas, yra keleto kolektyvinių monografijų autorius, įvairiomis kalbomis paskelbė apie 150 mokslinių straipsnių. Nuo 2008 m. V. Žulkus – Lietuvos mokslų akademijos narys-ekspertas, nuo 2011 m. – tikrasis narys.

Profesorius V. Žulkus apdovanotas Palangos miesto 750 m. jubiliejiniu medaliu (2003), Klaipėdos apskrities garbės ženklu (2008), Valstybine mokslo premija už darbų ciklą „Baltai Baltijos jūros erdvėje (1994–2008 m.)“ (2009, kartu su Audrone Bliujiene ir Algirdu Girininku), suteiktas Klaipėdos miesto kultūros magistro vardas (2009), Rusijos federalinio I. Kanto vardo (Kaliningradas) universiteto garbės daktaro vardas (2009), apdovanotas Latvijos Respublikos Pripažinimo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (2011), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2011).

2015 m. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, prie šio tikslo prisidedant savo darbais ir ilgamete reikšminga moksline, kultūrine, visuomenine veikla, kuriant Palangos miesto gyventojų kultūrinę ir dvasinę gerovę, archeologui, istorikui, akademikui, profesoriui, habilituotam daktarui Vladui Žulkui suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas.

Nuotrauka iš asmeninio V. Žulkaus archyvo.

Naudota literatūra:

 • BUDRIŪNAITĖ, Dangirūta. Vladas Žulkus: „Archeologas – lyg alkanas žmogus, kuris nori suvalgyti kuo daugiau“. Vakarinė Palanga, 2010, balandžio 24, p. 7.
 • GRAJAUSKIENĖ, Livija. Vladas Žulkus: „Archeologai visus duomenis turi išsikasti kastuvais“. Palangos tiltas, 2012, lapkričio 9, p. 8.
 • KASPERAVIČIŪTĖ, Eglė. Uostamiestyje pagerbtas tolerantiškiausias metų žmogus. Klaipėda, 2007, gruodžio 10, p. 1, 4.
 • Lietuvos mokslo premijų komisija praneša, kad 2009 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos. Mokslas ir technika, 2010, nr. 2, p. 6.
 • PILAITIS, Gediminas. Rektorius gelmių pasaulyje atsikrato kasdienių rūpesčių. Lietuvos rytas, 2006, rugpjūčio 4, p. 6.
 • Vladui Žulkui suteiktas Palangos garbės piliečio vardas. Vakarinė Palanga, 2015, liepos 8, p. 4.
 • ŽULKUS, Vladas. Palangos viešosios bibliotekos anketa žinynui „Palangos vardai“ [mašinraštis]. Palanga, 2013. [4] lap.
 • ŽULKUS, Vladas. Vladas Žulkus: „Tikrąjį gyvenimą dovanojo Lietuvos laisvė ir Palanga“. Kalbėjosi Evelina Želvytė. Vakarų ekspresas, 2015, liepos 15, p. 10.
 • Žulkus Vladas. Iš Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. Vilnius: BALTO print , 2015, d. 2, p. 1185. ISBN 978-609-95578-5-4.
 • Žulkus Vladas. Iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 303-304. ISBN 978-609-95578-0-9.
 • Žulkus Vladas. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014, t. 25, p. 815. ISBN 978-5-420-01741-8.