Pradžia / Kraštotyra / Miesto garbės piliečiai

Miesto garbės piliečiai


TIŠKEVIČIUS ALFREDAS MARIJA 1997 m.  Antaninos ir Felikso Tiškevičių palikuoniui už giminės nuopelnus, kuriant ir plėtojant Palangos kurortą, suteiktas pirmojo Palangos miesto garbės piliečio vardas.
BUDRYS ROMUALDAS 2009 m.  Palangos miesto garbės piliečio vardas suteiktas Lietuvos dailės muziejaus direktoriui, dailėtyrininkui R.Budriui, daug prisidėjusiam, kuriant Gintaro muziejų Palangoje, restauruojant kurorto bažnyčios istorines, ypatingos vertės relikvijas, leidžiant vertingus leidinius apie Palangą bei dirbant kitus darbus.
ŽEMAITIS JONAS Partizanų generolui, pripažintam ketvirtuoju Lietuvos prezidentu, kraštiečiui, Palangos miesto garbės piliečio vardas po mirties suteiktas 2009 m. 
LARSONAS TOMAS LARSAS 2013 m. Palangos miesto savivaldybės taryba už veiklą ir ypatingus nuopelnus Lietuvos respublikai ir Palangos miestui Švedijos piliečiui Larsui Tomui Larsonui suteikė Palangos miesto garbės piliečio vardą.
 BRINDZA JONAS 2013 m. Palangos miesto savivaldybės taryba už veiklą ir ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Palangos miestui pedagogui Jonui Brindzai suteikė Palangos miesto garbės piliečio vardą.
PUODŽIUS DANIUS  2015 m. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai, ilgametę ir reikšmingą veiklą Palangos miestui, Daniui Puodžiui suteiktas miesto garbės piliečio vardas.
LITVAITIS VITALIUS BERNARDAS  2015 m. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai, aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą ir svarų indėlį Palangos miestui, kuriant bendruomenės kultūrinę gerovę, Vitaliui Bernardui Litvaičiui suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas.
ŽULKUS VLADAS  2015 m. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir ilgamete reikšminga moksline, kultūrine, visuomenine veikla, kuriant Palangos miesto gyventojų kultūrinę ir dvasinę gerovę,  archeologui, istorikui, akademikui, profesoriui, habilituotam daktarui Vladui Žulkui suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas.

OMILANOVSKA MALGORŽATA

2016 m. gruodžio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už Palangos miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla mokslo, kultūros srityse bei ypatingus nuopelnus Palangos miestui kultūros istorikei, profesorei, habilituotai daktarei Malgoržatai Omilanovskai suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas.

 

OŠKINYTĖ-EIMANAVIČIENĖ GRAŽINA

 

2016 m. gruodžio 29 d. Palangos miesto savivaldybės taryba už aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą ir svarų indėlį Palangos miestui, kuriant bendruomenės kultūrinę gerovę,  dailininkei Gražinai Oškinytei-Eimanavičienei suteikė Palangos miesto garbės pilietės vardą.

BALČIUS MIKAS KOSTAS 

2019 m. gegužės 30 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už išskirtinius nuopelnus Šventajai ir Palangai bei už reikšmingą indėlį į šio krašto istorijos ir archeologijos tyrinėjimus Mikui Kostui Balčiui suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas.

VIDMANTAS GRICIUS

2019 m. gegužės 30 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą ir svarų indėlį Palangos miestui, kuriant bendruomenės kultūrinę ir dvasinę gerovę, Vidmantui Griciui suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas.